Tema Bostad

Det är viktigt för oss att alla studenter har en trygg bostad vid start av sina studier!

 

Vår ambition är att varje student som blir antagen på Högskolan Dalarna ska ha ett tryggt boende två veckor innan kursstart. 

Högskolan Dalarna gör vartannat år en studentenkät och en alumnenkät som ligger till grund för våra diskussioner. 

Långsiktig verksamhet

Under denna rubrik samlas det som Tema Bostad ska sträva efter i samtliga beslut som tas.

Tema Bostad har till uppgift

Att alla studenter på Högskolan Dalarna har ett tryggt boende

Återkommande verksamhet

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Bostad gör varje år och som kan kallas för kärnverksamheten.

Tema Bostad har till uppgift

Att gå igenom bostadsläget vid höstterminens start      

Att gå igenom bostadsläget vid vårterminens start

Att gå igenom bostadsläget vid sommarterminens start

Att uppdatera ”studentdalarnas” bostadsflik

Att gå igenom Högskolan Dalarnas studentenkät en (1) gång om året

Att gå igenom Högskolan Dalarnas alumnenkät en (1) gång om året

Att gå igenom Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) bostadsrapport som släpps augusti/september varje år

Att skriva en verksamhetsberättelse för arbetet som gjorts

Ettårigverksamhet

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Bostad ska satsa på detta år. 

Tema Bostad har till uppgift

Att arbeta med korttidsboende för VFU-studenter

Mål; Inventering av befintliga, fokusgrupper (lärare, socionomer, sjuksköterskor)

Att införa en bostadsgaranti för studenter på Högskolan Dalarna    

Mål; Garanti på riktigt,

Att utvärdera 10-månadeshyra

        Mål; Lärdomar

Att utreda ”studentråd” på studentboendena

        Mål; Ökat inflytande

 

Sign in

Register

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Cancel

Forgot?