Tema Arbetsliv

Det är viktigt för oss att alla studenter har en koppling till arbetslivet under sina studier!

Vår ambition är att varje student ska under och efter sin utbildning vara väl bekant med Dalarnas arbetsmarknad. 

Högskolan Dalarna gör vartannat år en studentenkät och en alumnenkät som ligger till grund för våra diskussioner. 

Långsiktig verksamhet

Under denna rubrik samlas det som Tema Arbetsliv ska sträva efter i samtliga beslut som tas. 

Tema Arbetsliv har till uppgift

Att ge alla studenter på Högskolan Dalarna en möjlighet till arbetslivskoppling under sin utbildningstid

Återkommande verksamhet

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Arbetsliv gör varje år och som kan kallas för kärnverksamheten.

Tema Arbetsliv har till uppgift

Att uppdatera ”studentdalarnas” arbetslivsflik

Att gå igenom Högskolan Dalarnas studentenkät en (1) gång om året

Att gå igenom Högskolan Dalarnas alumnenkät en (1) gång om året

Att inventera antalet arbetsmarknadsdagar på Högskolan Dalarna

Att inventera antalet expon på Högskolan Dalarna

 

Att skriva en verksamhetsberättelse för arbetet som gjorts

Ettårigverksamhet

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Arbetsliv ska satsa på detta år.

 Tema Arbetsliv har till uppgift

 

Att besöka Ludvika, Avesta och Hedemora

        Mål; Informationsinsamling, vidga sommarjobb

Att en pilot av mentorsprogrammet genomförs under höstterminen

        Mål; 10 studenter matchas

Att en pilot av sommarjobb för studenterna genomförs under sommaren

Mål; Gävlemodellen

Att inventera viktiga stipendier för Högskolan Dalarnas studenter

        Mål; Synliggöra på studentdalarna, ökat söktryck

Att vara behjälpliga kring utredningen om ”samhällsutmaning” som Tema Studieliv ansvarar för

        Mål; Stödjande i arbetet

 

 

 

Sign in

Register

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Cancel

Forgot?